Thương dặn “bạn tham”

Bạn tham ơi, bạn thật là tuyệt vời, bạn rất hấp dẫn, nên đa số mọi người đều thương bạn, thích bạn, chơi với bạn, luôn giữ bạn bên mình không xa rời.

 

26907644_412928669139140_1369709042395432296_n

Thậm chí có người thương bạn sâu đậm nhất trên đời. Nhất là bạn dẫn dụ rất nhiều người me bạn. Mình rất khâm phục bạn.

Mình thương mình dặn, bạn nào có chơi với bạn tham thì cũng nên chơi vừa vừa phải phải thôi, đừng chơi thân quá mức ạ.

Mình rất ít chơi với bạn, vì mình biết bạn chơi rất thân với bạn khổ ai chơi thân với bạn, cũng sẽ thân với bạn khổ.

Khi nào bạn đến nhà mình, mình sẽ dẫn bạn đi chơi, làm quen với 2 bạn nữa: bạn thí và bạn xả. Mình quen biết và thân với hai bạn này.

Khi bạn làm quen với bạn thí và bạn xả thì cuộc sống bạn sẽ phong phú và nhiều niềm vui hơn.

Lời Phật dạy về lòng tham của con người

TS.Thích Hạnh Tuệ