Tỉnh thức cảm xúc

Thưa Sư ông, khi một người biết sống trọn vẹn tỉnh thức cảm xúc buồn vui đau khổ vẫn còn đó nhưng không còn bám víu vào chúng có đúng không ạ? Con xin đảnh lễ Sư Ông!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Phải. Nhưng đau khổ, buồn vui còn hay không tuỳ trình độ trọn vẹn tỉnh thức ở mỗi người.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh