Tỉnh thức trong từng sát na

Tu là.. ”xoay vô na ra” / Thấy rõ ”tam độc” trầm kha! / Biết đủ tâm tư thường lạc / Đời.. chẳng chi là ”của ta ”!

44

 Người đời ” xoay ra na vô ”

Tiền bạc, cửa nhà, ô tô..

Bốn mùa Thu, Đông, Xuân, Hạ.

Ai sai mà chạy có cờ!?

Ngày ngày.. ”xoay ra na vô ”

Giàu đấy, nhưng lòng cạn khô

Lặng theo Thạch Sùng bén gót

Ôm Lợi, Tình, Danh xuống mồ..

Tu là.. ”xoay vô na ra”

Thấy rõ ”tam độc” trầm kha!

Biết đủ tâm tư thường lạc

Đời.. chẳng chi là ”của ta ”!

Từng ngày ”xoay vô na ra ”

Thân trong trần, tâm xuất gia

Khi hay đời là phương tiện

Sang sông nhẹ bước khỏi phà…

Nếu còn.. ”xoay ra na vô ”

Nhớ mang vô tiếng Nam Mô,

Dăm phút quay về Tĩnh Lặng

Để biết là đâu bến bờ.

Hành pháp ”xoay vô na ra ”

Tỉnh thức trong từng sát na

Mở mắt to rời ảo mộng

Khoáng đạt, sống cùng bao la..

Như Nhiên