Tình thương của đức Phật

Tình thương của đức Phật dành cho chúng sinh lúc nào cũng đong đầy như hư không vô tận luôn ôm ấp dưỡng nuôi muôn loài. Nhưng còn đâu đó những chúng sinh vẫn vô tình không biết, hoặc cố tình lãng quên.

 

Vì mục đích tư lợi cá nhân họ thể hiện sự xem thường và sẵn sàng huỷ hoại lòng tôn kính, lòng biết ơn đối với ba ngôi báu Phật – Pháp – Tăng.

Những chúng sinh đáng thương ấy chưa biết hoặc chưa có cơ hội được biết đức Thế Tôn vì an lạc cho đời, vì lợi ích cho muôn loài bằng nhiều phương tiện ngôn ngữ thí dụ ca ngợi giá trị tôn quý của ba ngôi báu, sự liên hệ mật thiết giữa ba ngôi báu và hiệu quả của lòng tịnh tín tuyệt đối dành cho ba ngôi báu. (Xem thêm Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta))

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hiện nay, mọi sự chuẩn bị đang ngấm ngầm cho cuộc công phá thành trì quan trọng đó là “Tăng bảo”. Bởi lẽ chỉ có Tăng bảo là biểu hiện sống động nhất trong ba ngôi. Nếu thành trì “Tăng bảo” sụp đổ tức là ngôi nhà chung phật giáo sẽ lung lay. Hơn thế nữa, Tăng bảo thường trụ thế gian sẽ không còn là điểm tựa cho những ai có lòng tịnh tín tuyệt đối.

Chính vì vậy, ngay lúc này Tăng bảo cần được củng cố, cần được bảo hộ bằng Bi, Trí, Dũng. Mỗi cá nhân trong đoàn thể hoà hợp chúng là đại diện cao nhất của Tăng bảo. Sự im lặng như chánh pháp và phát ngôn như chánh pháp sẽ là định hướng duy nhất giúp phật giáo đứng vững trước cơn lốc của truyền thông bẩn với phương thức điều hành tinh vi có hệ thống.

Nhưng cũng cần lưu ý, điều tối quan trọng mà đức Thế Tôn nhiều lần nhắc nhở: “không ai phá được Đạo của Như Lai. Chỉ có đệ tử của Như Lai mới làm được điều đó. Chỉ có trùng sư tử mới ăn thịt sư tử mà thôi”.

(Xem thêm Kinh Đại Bát Niết Bàn)

Vô Trí – Tâm Hoà