‘Tôn giáo nào tốt nhất thế giới’ và câu trả lời đáng kính nể của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và tự do”, có Thần học gia người Brazil, Leonardo Boff, Đức Đạt Lai Lạt Ma và một vị khách mời (là tôi). Trong giờ nghỉ giải lao, vị khách mời hỏi:

 

“Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất?’

Tôi nghĩ Ngài sẽ nói: “Phật giáo Tây tạng” hoặc “Các tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô giáo nhiều”. Nhưng không phải.

Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi… Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và nhà thần học Leonardo Boff.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và nhà thần học Leonardo Boff.

Ngài trả lời:

“Tôn giáo tốt nhất là :

– Tôn giáo đưa anh đến gần Đấng Tối cao nhất.

– Tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

Để giấu sự bối rối của tôi trước một câu trả lời đầy khôn ngoan như thế, tôi hỏi:

“Cái gì làm tôi tốt hơn, thưa Ngài?”

Ngài trả lời:

“Tất cả cái gì làm anh:

– Biết thương cảm hơn

– Biết theo lẽ phải hơn

– Biết từ bỏ hơn

– Dịu dàng hơn

– Nhân hậu hơn

– Có trách nhiệm hơn

– Có đạo đức hơn”.

“Tôn giáo nào biến anh thành như vậy thì đó là tôn giáo tốt nhất”.

Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy thán phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả lời đầy khôn ngoan và khó phản bác.

Còn bạn, bạn đã hiểu tôn giáo nào tốt nhất trên thế giới chưa?

Viên Minh