Trái tim con có Thầy

Thầy ơi! con đảnh lễ / Bậc “Ân Sư” trong lòng / Dù phương trời xa cách / Mong sống hạnh như Thầy.

312973189_449224257310605_8123136629856059681_n

Con chưa từng gặp Thầy

Nơi phương trời nào cả

Vậy mà dường như lạ

Trái tim con có Thầy

 

Và con đã gặp Thầy

Nơi nẻo về cuả ý

Cùng rong chơi phương ngoại

Nói với người xuất gia

 

Và Thầy ơi! Tất cả

Con gặp Thầy trong mơ

Nơi tâm hồn tĩnh lặng

Con học theo người

 

Hôm nay ngày tiếp nối

Con xin được nương về

Từng nơi trang sách nhỏ

Con tiếp nối nơi Thầy

 

Thầy ơi! con đảnh lễ

Bậc “Ân Sư” trong lòng

Dù phương trời xa cách

Mong sống hạnh như Thầy.

Ngọc Khuyết