Trì tụng Chú Lăng Nghiêm thoát khỏi oan gia xúi tự tử

Tôi khẩn thiết xin mọi nên hành thiện. Bởi khi có chuyện chỉ có phước đức cứu được chúng ta mà thôi. Chú Lăng Nghiêm thật sự rất vi diệu.

Tôi có người cháu năm nay mới ngoài 20, tuổi trẻ học hành đang trên đà phát triển thì không hiểu sao cháu ngày càng khép kín. Cháu học xa nhà sống một mình, hầu như cũng không hay trò chuyện cùng ai.

Không phải vì cháu không được quan tâm mà gia đình cũng thường xuyên gọi điện, cũng nhờ bạn bè rủ cháu đi chơi. Cháu có từ chối nhưng cũng có đi nhưng cũng không thực sự hoà nhập với mọi người.

Bố mẹ cháu không bổ báng chuyện ma quỷ nhưng cũng không quá tin tâm linh nên chưa nhờ thầy nào. Cô cháu thấy vậy bèn khuyên chị không cho cháu đi thì xin bùa cho cháu cũng được. Mẹ cháu cũng không nghe vì không muốn liên quan đến bùa chú, sợ lợi bất cập hại.

Tại sao trì tụng Chú Lăng Nghiêm tiêu nghiệp nhanh?

3

Tôi bèn mang câu chuyện của cháu đến Bạch với sư cụ, Sư cụ khuyên mẹ cháu nên làm nhiều việc thiện, đắp bồi công đức cho gia đình, vì phúc Đức tại Mẫu. Nếu được mẹ cháu tụng chú Lăng Nghiêm hướng cho cháu và đeo cho cháu chú Lăng Nghiêm bên mình.

Mẹ cháu cũng thành tâm làm theo. Đúng là Phật Pháp vi diệu, cháu dường như thay đổi, không còn suốt ngày ở trong phòng tối, da dẻ hồng hào, nói cười nhiều hơn, hoà nhập với mọi người hơn.

Sau này bà cháu đi xem tôi mới tường tận rằng. Cháu sống 1 mình quá lâu khiến những oan gia nhiều đời về trước được dịp giam hãm xúi bẩy cháu tự tử, khi cháu đang thái thịt cũng bị xúi cắt mạch máu tay, cháu đi qua sông cũng bị xúi nhảy cầu, cháu ở nhà nhìn thơ thẩn lên trần cũng bị xúi treo cổ.

May mắn cháu có mẹ hiểu nhân quả làm thiện tích phúc và đặc biệt gửi cho cháu đeo chú Lăng Nghiêm để những oán linh không tác động xấu vào cháu, để chúng cũng được hưởng ân Phật.

Vậy nên tôi khẩn thiết xin mọi nên hành thiện. Bởi khi có chuyện chỉ có phước đức cứu được chúng ta mà thôi. Chú Lăng Nghiêm thật sự rất vi diệu.

Tuệ Lâm