Trọn vẹn rõ biết một tư tưởng sinh diệt

Thưa thầy như thế này có đúng không ạ. Con cám ơn thầy.

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con có nghiên cứu đọc sách của các nhà tâm linh. Và thấy có 01 câu như thế này: Khi một tư tưởng hiện và sinh diệt thì nó giúp làm trống (sạch rác) tâm trí hơn 01 chút, và như vậy, nên vị ấy có khuyên là nên ráo riết làm sạch tâm trí như vậy mới tiến nhanh tới an lạc.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Nói: “Trọn vẹn rõ biết một tư tưởng sinh diệt sẽ giúp làm trống tâm trí hơn một chút” thì mới đúng. Nhưng câu “nên ráo riết làm sạch tâm trí như vậy mới tiến nhanh tới an lạc” thì vẫn còn mong đợi đạt tới một bản ngã sạch sẻ và an lạc. Trong khi đức Phật cũng dạy “Viễn ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh (thì) chánh trí giác ngộ Niết-bàn” nhưng không phải để trở thành hay đạt được gì mà chỉ giác ngộ Sự Thật thôi.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh