“Trong được có mất, trong mất có được”

Hỏi: Có phải muốn giải quyết một chuyện bất công thì đầu tiên và quan trọng nhất đó là không để bất công đó chi phối mình, làm mình mất bình tĩnh hoảng sợ, lo lắng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp:

Thật ra xét cho cùng chẳng có gì bất công cả, vì trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc, trong được có mất, trong mất có được v.v. và v.v… thì luật cân bằng trong vũ trụ vẫn được thể hiện.

HT. Viên Minh