Trực tiếp: Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Phật Sự – 2022 và Công Bố Quyết Định Chuẩn Y Nhân Sự nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Phật Sự – 2022 và Công Bố Quyết Định Chuẩn Y Nhân Sự nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.