TRỰC TIẾP Trực tiếp Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX – Nhiệm kỷ 2022-2027

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 được diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô (Thủ đô Hà Nội)

7:00Nghi lễ cầu nguyện do Đức Quyền Pháp chủ và Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chủ lễ.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Thiện Minh – Tống Giang