[TRỰC TUYẾN] Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị đầu xuân Quý Mão: Mùa xuân miên viễn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN có thời thuyết pháp đầu năm, bắt đầu từ 8g30 sáng mùng 1 Tết Quý Mão 2023, do Giác Ngộ TV thực hiện, truyền hình trực tuyến từ chùa Huê Nghiêm – TP.Thủ Đức (TP.HCM)