Truyện Phật giáo: Thiền từng phút

Thiền sinh học với thầy tối thiểu là hai năm trước khi được cho dạy người khác. Tenno vừa xong chương trình tập sự và mới thành thầy dạy. Tenno đến thăm Nan-in. Trời mưa nên Tenno mang guốc gỗ và dù.

Sau khi chào hỏi, Nan-in nói: “Chắc thầy để guốc và dù ở trong căn phòng đằng trước. Tôi muốn biết thầy để dù ở phía bên phải hay bên trái đôi guốc.”

Tenno, lúng túng, không có câu trả lời. Chàng nhận ra là chàng đã không thể hành thiền trong từng phút. Tenno trở thành học trò của Nan-in, và học thêm sáu năm nữa để đạt được Thiền từng phút.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Lời bình:

• Thiền không phải chỉ là ngồi hít thở vài lần mỗi ngày. Thiền là sống 24 giờ một ngày với tâm tĩnh lặng.

• Để có được tâm tĩnh lặng, người ta tập tập trung tâm trí vào một điểm mọi lúc trong ngày. Cách đó là “Thiền từng phút”.

• Thiền từng phút có thể được thực tập như sau:

1. Chỉ làm một lúc một việc. 2. Chú tâm hoàn toàn vào việc đang làm.

3. Nếu tâm trí của bạn lang thang qua việc khác, kéo nó lại.

4. Khi tâm trí của bạn cứ lang thang đến một vấn đề hoài hoài, ngừng một tí và để ‎ýđến vấn đề “quấy phá” đó: Có thể là nó đang cố gắng nói điều gì đó với bạn.

5. Ngoài ra thì luôn tập trung vào một việc mình đang làm.

Trần Đình Hoành