Tự hộ trì cho chính mình bằng cách tu tập Bát chánh đạo

Nếu bạn có một người thầy hướng dẫn đúng cách, thì bạn không cần lãng phí thì giờ để lo lắng về những điều đó, những khổ đau rồi sẽ bị tiêu trừ, rồi sẽ bị nhổ bỏ, hãy thực hành mà đừng lo lắng gì cả.

 

Nếu không thực hành mà chỉ ngồi ước nguyện thì không bao giờ bạn vượt qua được những phiền não, không bao giờ xóa bỏ được những đau khổ. Phải thực hành Bát Chánh Đạo mới vượt qua được khổ đau, sân hận, dao động trong tâm và những bối rối trong cuộc đời…

Khi hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ, đúng cách và giữ tâm chánh niệm thì dù không mong ước giải thoát cũng vẫn thoát khỏi phiền não, khổ đau.

Nếu bạn chăm chỉ hành thiền, mỗi ngày chúng ta rất khó biết có bao nhiêu phiền não đã được bào mòn đi. Nhưng ngày qua ngày, nó mỏng dần đi, rồi một tháng, hai tháng, một năm, hai năm,… và cuối cùng ta nhận ra nó được gột rửa đi rất nhiều.

Bát chánh đạo là con đường dẫn đến hạnh phúc viên mãn

66

Đừng lo lắng rằng tôi có tu tập đúng hay không, có tiến bộ mỗi ngày hay không, có loại trừ được phiền não chưa. Nếu bạn có một người thầy hướng dẫn đúng cách, thì bạn không cần lãng phí thì giờ để lo lắng về những điều đó, những khổ đau rồi sẽ bị tiêu trừ, rồi sẽ bị nhổ bỏ, hãy thực hành mà đừng lo lắng gì cả.

Khi bạn thấy được lợi lạc từ việc thực hành thiền đúng đắn với vị thầy, bạn sẽ lên lịch hành thiền cụ thể với vị thầy một cách nghiêm túc và chú tâm, chuyên cần. Hằng ngày bạn cam kết thực hành miên mật theo thời khóa đã đặt ra sẽ giúp bạn chiến thắng, đánh bật tất cả kilesa – phiền não, trí tuệ được nâng cấp lên từng ngày thì bạn sẽ loại bỏ dần được từng lớp khổ đau. (PT thiền sư Jatila).

Bát Thánh Đạo con đường chánh giác,

Đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê

Con nay một niệm quay về

Quy y Chánh Pháp Bồ Đề tự tâm

PHÁP là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an hòa

Tự quy lý đạo bao la

Minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền

Gieo năm vóc sám hối vô biên

Những lỗi lầm do ái dục sinh

Cúi xin Pháp Bảo chứng minh

Con nguyện Chánh Đạo tâm linh quay về

Thích Tánh Tuệ