Tu học để làm gì?

Tu học không phải để mình được bình an, được lợi ích, mà là để thấy ra sự thật về chính mình và đời sống…

 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Tu học không phải để gia đình được êm ấm, mà là để thấu hiểu mọi bất đồng, mọi mẫu thuẫn & xáo trộn trong đó…

Tu tốt không có nghĩa là muốn mọi người thân đều tu tốt theo mình, mà là tôn trọng nhận thức và niềm tin của mỗi người theo trình độ của họ…

Tu học không phải dẹp hết vị “đắng”, chỉ giữ lại vị “ngọt”, vì làm như vậy coi chừng mất cân bằng mà bị “tiểu đường”…

Tu học không phải để trở thành bậc đạo đức cao quí, mà để buông bỏ sự trần tục trong thái độ & hành vi…

Tu học không phải để công việc được suôn sẻ, mà là để tâm đủ trầm tĩnh sáng suốt trước mọi khó khăn trắc trở…

Tu học không phải để thành tựu, để đạt được hay sở đắc điều gì, mà là để thấy ra sự thật nên không còn bám víu vào bất kỳ điều gì ở đời…

Nguồn: trungtamhotong.org

Thầy Viên Minh