Tu theo đúng chánh pháp thì có thể làm chủ nhân quả, nghiệp báo không?

Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con, tu theo đúng chánh pháp, giữ giới thanh tịnh thì mình có thể làm chủ nhân quả, nghiệp báo không ạ? Con kính mong được lời chỉ dạy từ Thầy về vấn đề này ạ. Con kính tri ân Thầy ạ!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Làm chủ nhân quả, nghiệp báo hay sinh tử theo nghĩa rõ biết nhân quả… nên không còn bị cuốn trôi trong vô minh tạo tác là đúng, vì khi minh thì thập nhị duyên khởi diệt. Nếu làm chủ có nghĩa làm theo ý mình thì coi chừng rơi vào ý đồ hữu vi hữu ngã, tức thập nhị duyên khởi sinh.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh