Tuần tự để nhập diệt

Dạ con thưa Thầy. Cho con hỏi. Một vị thánh khi vị ấy muốn nhập diệt, thì vị ấy tuần tự như thế nào để nhập diệt ạ? Con xin đảnh lễ Thầy ạ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Nếu con là vị thánh khi nhập diệt con sẽ biết ngay. Nếu con không là vị thánh thì tốt nhất nên trọn vẹn rõ biết chính mình. Khi con hoàn toàn trọn vẹn rõ biết chính mình thì con là thánh, lúc đó con tự biết cũng đâu có muộn. Hơn nữa bậc thánh đã chấm dứt sinh tử luân hồi, sao còn phải sinh tâm theo tuần tự nào để làm gì! Tuần tự chỉ là cách nhìn phân tích đầy lý trí của những người còn sinh tử thôi.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh