Tướng mạo, ngày sinh tháng đẻ có phải là sinh nghiệp nhiều đời nhiều kiếp tích tụ lại không?

Tướng mạo, ngày sinh tháng đẻ là thể hiện sinh nghiệp của mỗi người phải không thưa thầy, có phải đó là nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp tích tụ lại không ạ?

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Phải. Đó là biểu hiện của sinh nghiệp (Janakakamma) mỗi người.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh