Tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên tại tổ đình Ngọc Phương

Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên tại tịnh xá Ngọc Phương

Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên tại tịnh xá Ngọc Phương

Ni giới hệ phái Khất sĩ và môn đồ đệ tử trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, nguyên trụ trì tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) vào ngày 9-10 (25-8-Quý Mão) vừa qua.

 

Chư tôn đức niêm hương ảnh 1

Chư tôn đức niêm hương

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Tăng các miền tịnh xá; Ni trưởng Thích nữ Tân Liên, Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư; chư Ni trụ trì, trú xứ và Phật tử các miền tịnh xá đồng tham dự.

Chư Ni hệ phái Khất sĩ và môn đồ đệ tử thành kính tưởng niệm ảnh 2
Chư Ni hệ phái Khất sĩ và môn đồ đệ tử thành kính tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và môn đồ pháp quyến đã niêm hương tưởng niệm công đức và đạo nghiệp của cố Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, hoằng dương Phật pháp.

Đại diện Ni giới Khất sĩ và chư Ni tại tịnh xá Ngọc Phương, Ni trưởng Thích nữ Tín Liên đã ôn lại hành trạng cố Ni trưởng – vị ân sư tâm đức, tấm gương sáng ngời cho hàng Ni giới hệ phái.

Phật tử tham dự lễ tưởng niệm ảnh 3
Phật tử tham dự lễ tưởng niệm

Cùng ngày đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể Thành phố và Q.Gò Vấp đã dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến công đức Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên đã cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc.