Văn khấn cúng khai trương đầu năm Quý Mão

Văn khấn cúng khai trương đầu năm mới là những lời cầu nguyện lên chư Phật, chư thần cũng như thổ địa và bề trên với ước mong được phù hộ độ trì cho gia chủ có công việc làm ăn thuận lợi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lễ phẩm gồm: một bình hoa (bên phải), đĩa trái cây năm màu (bên trái) nhang, đèn,1 bình trà, 5 cái ly, 5 chén chè, 5 đĩa xôi, bánh, mức, 1 đĩa gạo muối, 1 tô cháo trắng 6 cái muỗng,,,, bàn cúng ở giữa nhà nhà hướng ra ngoài.

Tín chủ thành tâm đốt 3 cây nhang, hai tay dâng hương ngang trán thành tâm khấn vái:

Tư thời Việt Nam quốc,……. thành phố(tỉnh)………Quận(huyện)……Phường (xã)……gia cư số……. Đệ tử tên là ….cùng toàn thể gia quyến chí thành thiết lễ hiến cúng khai trương cầu phúc lộc chi thời.

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh đương toạ đạo tràng Ta Bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đông Phương mãn nguyện tiêu tai diên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật, Đại bi linh cảm ứng Quán Thế Âm bồ tát, U minh giáo chủ Địa Tạng Vương bồ tát, chư tôn Bồ Tát ma ha tát, chư Thanh Văn, La Hán, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên vương, chúng Thiên Long bát bộ, Hộ pháp thần vương, nhất thiết thiện thần đồng thùy quang giáng gia đường chứng minh công đức.

Nhất tâm cẩn thỉnh đương niên Lỗ Vương hành khiển, Ngũ Nhạc hành binh chi thần, Cự Tào phán quan, Hành ôn tôn thần, nhất thiết tôn thần quang giáng gia đường chứng minh gia hộ

Nhất tâm cẩn thỉnh ngũ phương ngũ thổ tôn thần tiền hậu địa chủ tài thần, đương xứ Thổ Địa Thành Hoàng, Phước Đức chánh thần, Táo Thủ Thần quân, liệt vị tôn thần quang giáng gia đường chứng minh công đức, gia hộ độ trì cho đệ tử và toàn thể gia đình, (công ty) thân quyến, phước huệ song tu, thiện căn tăng trưởng, sinh ý hưng long, làm ăn phát đạt, vạn sự hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, phước thọ bình an, nhất thiết tai nạn, chướng duyên, bịnh tật tất giai tiêu trừ, sở nguyện tùy tâm, kiết tường như ý

Đệ tử cùng toàn thể gia quyến (công ty) xin phát nguyện niên niên tận tâm kính tin Tam Bảo, hộ trì Phật pháp, tinh tấn tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức, phước lợi chúng sinh.

Nam mô Tiêu tai Giáng Kiết Tường bồ tát tác đại chứng minh.

Ư kim tuế thứ Đinh Dậu niên chánh ngoạt, kiết nhật, lương thời, đệ tử chúng đẳng thành tâm cúng dường:

Nhất tâm kính lễ nam mô đương toạ đạo tràng Ta Bà giáo chủ Thích Ca mâu ni Phật (rót trà lần thứ nhất) [lạy 1 lạy]

Nam mô Đại từ đại bi Quan Thế Âm bồ tát (rót trà lần thứ 2 ) [lạy một lạy]

Nam mô U minh giáo chủ đại thánh Địa Tạng Vương bồ tát ma ha tát (rót trà lần thứ 3) lạy 1 lạy

Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho tất cả, mọi người và mọi loài, phước đức trí tuệ tăng, sống an vui hạnh phúc, rốt sau thành Phật quả.

Yên Trí