Văn, Tư, Tu

Trên quá trình tu tập thì con thấy Văn và Tư rất quan trọng để thấy ra Sự thật vô ngôn này, con đã nghiền ngẫm và thấy được rất nhiều lợi ích từ Duy thức học và Vi diệu pháp. Xin thầy cho con xin một tài liệu để giúp con chiêm nghiệm về Luật Nhân quả nghiệp báo!

Câu hỏi:

Văn và Tư là lấy bản ngã ra để hiểu ra sự thật và khi đã tìm mọi cách không thể hiểu ra, ta buông hết ý đồ đó thì không những thấy ra Sự thật mà còn thấy ra cái Bản ngã đó.
Tiếp đó, Tu là thấy và hành trên Sự thật. Thấy sự thật về Khổ, Nguyên nhân gây khổ đều từ Bản ngã nơi tập hợp của tham sân si, khi đó Diệt đế xuất hiện (Chánh kiến).
Hành trên sự thật (Bát chánh đạo) chính là sự thật thứ 4 Đạo đế.
Sự thật trên Thân tâm cảnh mỗi chúng sinh vận hành theo quy luật tự nhiên và Nhân quả nghiệp báo của mỗi người.
Tuỳ theo nghiệp mà mỗi người thấy ra một thế giới riêng như nó đang là.
Cái thế giới độc nhất, vô cùng hoàn hảo này là sự biểu hiện của Tánh biết qua thân tâm cảnh của mỗi chúng sinh.
Con ngàn lần tri ân thầy!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Văn, Tư dù chỉ một câu

Trí nhân đã ngộ tìm đâu ích gì

Văn, Tư Kinh Luận chi li

Sao bằng vô ngã, vô vi, vô cầu.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh