Vì sao không sát sanh là một sự bố thí lớn?

Ác tâm bức hại đồng loại và giết hại chúng sinh là tập khí sâu dày, vốn hằn sâu trong tâm thức của nhiều người. Tàn hại sự sống dù là con người, sinh vật hay môi trường tự nhiên đều là làm ác.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có năm loại bố thí lớn. Những gì là năm?

Đó là:

1. không sát sanh

2. không trộm cắp

3. không tà dâm

4. không nói dối

5. không uống rượu

Vì sao không sát sanh là một sự bố thí lớn?

Bởi không sát sanh có thể ban điều không sợ hãi cho vô lượng hữu tình. Vì không có điều sợ hãi, nên sẽ không có oán thù, không có căm ghét, và không có tổn hại.

Do vô lượng hữu tình kia không có điều sợ hãi, không có oán thù, không có căm ghét, không có tổn hại, và cho đến được an ổn vui sướng ở trên trời hay chốn nhân gian, cho nên không sát sanh là một sự bố thí lớn.

Còn về không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu thì cũng lại như thế.

 

Trích Kinh năm sự bố thí lớn.