Vì sao ngày nay dịch bệnh bùng phát ngày càng nhiều?

Thế giới ngày nay xuất hiện rất nhiều dịch bệnh. Đặc biệt là bệnh truyền nhiễm, ôn dịch, đến đâu cũng đều có. Chúng ta thường nghe nói bò có ôn dịch, heo có ôn dịch, dê có ôn dịch, gà có ôn dịch, rồi một ngày nào đó đến ôn dịch ở người thì còn gì để nói không? Thật là đáng sợ.

Ôn dịch từ đâu mà ra? Ô nhiễm. Ô nhiễm từ đâu mà ra? Từ ác nghiệp mà ra. Thông thường người ta tạo mười ác nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, hai chiều, ác khẩu, thêu dệt, tham, sân, si, mạn. Tâm ác, ý niệm ác, hành vi ác mỗi năm đều thêm lớn, mỗi tháng đều đang thêm lớn, còn gì đáng lo hơn không?

Kinh Phật dạy: “Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng”, ôn dịch còn chưa phát tác, hằng ngày quý vị đều nghĩ đến nó, [bệnh dịch] bị quý vị tưởng thành, sai mất rồi! Chúng ta phải nghĩ đến Phật, phải nghĩ đến giáo huấn của đức Phật, đừng nên nghĩ đến bệnh tật. Dẫu cho bệnh tật bộc phát ở vùng này, quý vị chẳng nghĩ tới nó, sẽ không bị lây nhiễm.

Nếu chết vì dịch bệnh, tai nạn sẽ tái sanh về đâu?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quý vị tin tưởng lời Phật, “hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng”, quyết định chẳng run sợ, chẳng kinh hoảng. Mắc bệnh thì một phần hai, tức là còn có một phần hai chẳng bị tử vong, còn có thể chữa lành. Chỉ cần chẳng kinh hoàng, chẳng sợ hãi, gìn giữ tâm bình khí hòa, sẽ chẳng bị lây nhiễm!

Chúng ta từ chỗ nào mà cứu vãn? Vẫn là từ lòng người. Đến lúc nào lòng người có thể chuyển ác thành thiện, tai nạn này liền có thể hóa giải. Nếu muốn mỗi một người trên thế gian đều chuyển đổi lại, điều này thật khó.

Đại đức xưa có một thí dụ rất hay, chỉ cần ngay trong mười người có một người chuyển đổi lại, một phần mười, ý niệm thiện này (người hiện tại gọi ý niệm là từ trường), từ trường thiện này liền sẽ rất lớn. Ác không thể thắng được thiện, tà không thể thắng chánh.

Dịch bệnh cũng là oán nghiệp, quý vị không kết oán với chúng, thì chúng sẽ không tìm quý vị; quý vị kết oán với những chúng sanh đó, thì chúng sẽ tìm đến quý vị, đó là cảm ứng đạo giao, một chút không sai. Trị tận gốc là phải chân chánh tu hành, phải thật tinh tấn, đó là trị gốc.

Tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta từ bi vĩnh hằng không mất, phải khiến ngày ngày tăng trưởng, năm năm tăng trưởng. Nguyện của chính mình, bản nguyện thanh tịnh, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, niệm niệm đều vì người khác, không vì chính mình, phải vĩnh viễn kiên trì, đó đều là trị tận gốc.

>> Mời quý vị cùng xem video “Vì sao ngày nay dịch bệnh bùng phát ngày càng nhiều?” qua bài trả lời phỏng vấn của Hòa Thượng Tịnh Không để hiểu thêm về vấn đề này:

HT. Tịnh Không