Vị trí đặt tượng Phật trong nhà Phật tử cần biết

Tượng Phật là hình tướng thế gian của Chư vị Phật, cho nên khi đặt tôn tượng Phật phải thể hiện lòng cung kính Chư Phật. Phật tử cần chọn vị trí đặt tôn tượng thể hiện lòng thành kính đối với chư Phật.

Đặt tượng Phật ở đâu

Tượng Phật cần đặt ở nơi cao ráo, điều này thể hiện sự tôn kính của gia chủ với tượng. Không bao giờ được đặt tượng trong phòng bếp, nhà vệ sinh hay nhà tắm. Phật tử chú ý đặt tượng Phật cao hơn tầm mắt  luôn luôn nhìn lên tượng Phật, kính ngưỡng Phật.

Có nhiều Phật tử dành hẳn một ban thờ chư Phật ở vị trí tôn kính nhất trong nhà.

Có nhiều Phật tử dành hẳn một ban thờ chư Phật ở vị trí tôn kính nhất trong nhà.

Chọn vị trí đặt tôn tượng Chư Phật

– Tượng Phật không thích hợp để trong phòng ngủ, điều này sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm và ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bạn.Tượng Phật phải đặt ở nơi nghiêm trang, không nên cất vào tủ, ngăn kéo.

– Chọn nơi đặt tượng Phật tôn nghiêm nhất, rồi với tình cảm thành kính nhất và chọn một thời điểm thích đáng nhất để đặt tượng thờ Phật là được.

Chọn nơi đặt tượng Phật tôn nghiêm nhất trong nhà.

Chọn nơi đặt tượng Phật tôn nghiêm nhất trong nhà.

– Ban thờ Phật thường được đặt ở gian phòng khách. Nếu nhà có nhiều tầng thì có thể đặt bàn thờ Phật ở tầng trên, cần tránh vị trí chiếu dưới nhà vệ sinh hay gầm giường.

Thờ Phật trên bàn học có được không?

Ban Tư vấn Phật giáo