Vì u mê, đường đến Phật quanh co…

Con thấy Phật ngự trong làn gió mát, / Mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên / Khi sực tỉnh buông ưu phiền, oán giận, / Con gặp Người nơi lẽ sống tùy duyên.

 

5

Con thấy Phật ngự trong từng tia nắng,

Khi vườn tâm yên ắng những buồn lo.

 Ai có biết Phật chưa từng đi vắng,

Vì u mê, đường đến Phật quanh co…

Con thấy Phật trong con từng hơi thở,

Khi tâm hồn rộng mở lối yêu thương.

Dừng lặng nhé, bình yên, không xáo động.

Cọng cỏ khô cũng thấy đẹp như thường!

Tiếng của Phật dấu nơi lời chim hót,

Giọt Cam Lồ thánh thót giữa sương mai.

 Đừng kiếm Phật ở chín tầng cao vót,

Bước chân ta Tỉnh thức hiện liên đài.

Con thấy Phật ngự trong làn gió mát,

Mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên

Khi sực tỉnh buông ưu phiền, oán giận,

Con gặp Người nơi lẽ sống tùy duyên.

 Con thấy Phật qua nụ cười em bé

 Nơi bàn tay, trong đôi mắt Mẹ già.

Con biết Phật trú giữa lòng nhân thế

Lúc tim này độ lượng, sống bao la..

Như Nhiên