[Video] Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng khai thị cho Tăng Ni trẻ trong mùa An cư

Tại đại giảng đường Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện đã quang lâm khai pháp khóa huân tu với sự tham dự của chư Tăng Ni Hội đồng Điều hành, lãnh đạo các khoa, giảng viên và gần 1.000 Tăng, Ni sinh tu học nội trú cùng Phật tử cư sĩ ngoại hộ.