Vợ chồng chuyên nhìn ưu điểm của nhau thì hạnh phúc viên mãn

Người một nhà không hòa, hiện tượng này hiện tại rất phổ biến, vợ chồng bất hòa. Có rất nhiều ông chồng bà vợ thường hay cáo trạng trước mặt tôi, nói nhà của họ không hòa thuận, tôi nghe rồi gật gật đầu mỉm cười, vì sao không hòa vậy?

 

Việc này tôi đúng anh ấy không đúng, chồng nói tôi thì đúng vợ thì không đúng, vợ thì nói tôi đúng chồng thì không đúng, đều nhìn thấy không đúng của đối phương thì làm sao có thể hòa thuận được chứ?

Cho nên tôi liền nói với họ, lúc ban đầu khi các người kết hôn thì thế nào? Có phải là khi nhìn thấy đối phương đều là không vừa mắt, nếu như không vừa mắt mà nói thì sao bạn lại kết hôn chứ?

Bốn pháp thiết lập hạnh phúc gia đình theo lời Phật dạy

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nếu bạn vĩnh viễn nghĩ đến đối phương là đúng, đối phương là tốt, khi có mâu thuẫn thì nói là tôi sai, tôi phải sửa đổi, thì nhà của bạn làm sao không hòa chứ? “Gia hòa vạn sự hưng”, mãi mãi ghi nhớ cái tốt của người, vậy bạn mới có thể hòa thuận, mới có thể hóa giải xung đột, mới có thể chân thật xúc tiến an định hòa bình. Cách làm của chúng ta như vậy, ta làm như vậy từ nơi nhà chúng ta, cả nhà hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Gia đình là tế bào tổ chức của xã hội, là tổ chức cơ bản nhất, nhà nhà đều hòa thuận, thì xã hội liền hòa thuận, xã hội không có vấn đề gì, nước nhà liền giàu mạnh.

Mọi người đều biết, đều phản tĩnh, đều biết được khuyết điểm là ở chính mình, quyết định không ở người khác, nói người khác sai chính là sai lầm thật to lớn. Ngày nay chúng ta phạm phải sai lầm lớn chính ở ngay chổ này, người khác làm gì có sai lầm chứ?

Cái đạo lý này không có người hiểu, Phật Bồ Tát hiểu được, chư Phật như lai hiểu, pháp thân Bồ Tát hiểu. Vì sao nói người khác thảy đều không có lỗi, sai ở ngay chính thân này của chúng ta. Nếu các vị những năm qua chân thật nghe giảng kinh, nghe hiểu rồi thì bạn liền sẽ hiểu ra thôi, vì bạn nghe không hiểu.

Mỗi ngày đều giảng cảnh tùy tâm chuyển, tâm là cái tâm của chính mình, bên ngoài là cảnh giới tùy theo tâm của mình mà thay đổi, cảnh giới bên ngoài bất thiện do tâm ta bất thiện, ta chuyển cảnh giới thành bất thiện, khi tâm của ta thiện rồi thì cảnh giới bên ngoài chẳng phải thiện hết rồi sao? Cho nên bạn nghĩ lại xem sai là do đâu? Sai ở chính mình.

HT. Tịnh Không