Vô tâm có phải chánh niệm không?

Kính thưa thầy cho con hỏi vô tâm có phải chánh niệm không ạ vì vô tâm thì không thất niệm, tạp niệm và vọng niệm.

ẢNh minh họa

ẢNh minh họa

Trả lời:

Vô tâm được dùng trong thiền đồng nghĩa với vô niệm và chánh niệm. Vô tâm ở đây có nghĩa là tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên (tịch chiếu), vô vi, vô ngã (không có ý đồ tạo tác của bản ngã).

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh