Vui buồn khởi do tâm

Đời sống này chẳng gì ngoài sinh diệt/ Hãy tuệ tri, tỉnh giác giữa nhân sinh/ Hơi thở kia còn không chắc của mình/ Biết buông xả thì hồn mình rộng mở.

439021843_764610439105317_1336767242422466297_n

Con đừng cố tìm cho mình chỗ đứng

Khi lòng kia còn hẹp lối thong dong

Mỗi nghĩ suy chưa tỏ niệm đục trong

Miền trần thế vẫn còn nhiều bất ổn

 

Thân khẩu ý còn gieo nhiều thương tổn

Bởi lòng ai còn lắm những đua tranh

Tìm đâu ra những phúc lạc an lành

Khi tâm trí còn vương nhiều tham vọng

 

Con đừng lấy pháp thế gian làm trọng

Tướng hữu vi chỉ phù phiếm hư vinh

Ngũ uẩn kia chấp thủ của Ta, mình

Nên tự ngã làm cho người đau khổ

 

Con có thấy kìa bao dòng châu thổ

Lặng thầm trôi bồi lỡ vẫn như nhiên

Dẫu thời gian khô cạn chẳng ưu phiền

Chỉ thuận thế tùy duyên trong trời đất

 

Đường trần thế biết bao người tất bật

Mãi ngược xuôi giữa dòng chảy đua tranh

Chỉ vì theo những thứ tài ,sắc, danh…

Để hạnh phúc đời mình luôn vuột mất

Biết bao kẻ quay cuồng theo vật chất

Để lòng kia đói khát những yêu thương

Khi đi qua dòng chảy của vô thường

Trôi tất cả…chỉ tình thương ở lại.

 

Hãy tỉnh thức, ngay mỗi giây thực tại

Ước mơ gì ?! lạc lối cả trăm năm

Nếu bình yên nào đó quá xa xăm

Thì hơi thở hãy quay về nương náu.

 

Lấy trí tuệ nơi mình làm châu báu

Lấy thiện lương làm phúc lạc mai sau

Dòng thịnh suy danh lợi có phai màu

Đạo trời đất vẫn thay nhau chuyển tiếp

 

Đời sống này chẳng gì ngoài sinh diệt

Hãy tuệ tri, tỉnh giác giữa nhân sinh

Hơi thở kia còn không chắc của mình

Biết buông xả thì hồn mình rộng mở

 

Hãy trân quý đời người từng hơi thở

Đừng chạy theo những ý niệm hơn thua

Giữa lòng con đã có một mái chùa

Khi Trí Tuệ và Từ Bi hiện hữu!

Sư Cô Trúc Lan Nhã