Xu hướng tìm kiếm từ khoá ‘tái sinh, luân hồi’ tăng trong 5 năm qua

Xu hướng tìm kiếm từ khoá “tái sinh, luân hồi’ tăng trong 5 năm qua là kết luận của Trung tâm Nghiên cứu Luân hồi Quốc tế (ICRR) được thành lập năm 2021 tại Canada.

 

Kinh Nghiệp báo tái sinh

Trung tâm Nghiên cứu Luân hồi Quốc tế (ICRR) được thành lập vào năm 2021 và được hợp nhất vào năm 2022 để tăng cường tài trợ cho nghiên cứu về luân hồi và đoàn kết các nhà nghiên cứu để tạo ra một chương trình nghiên cứu có hệ thống phối hợp.

Những phát hiện của ICRR được chia sẻ với cả cộng đồng khoa học và công chúng, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào giáo dục dựa trên cơ sở khoa học về tái sinh, từ khóa học video giới thiệu đến khóa học văn bản cấp độ sau đại học.

ICRR cũng sẽ cung cấp thông tin và tài nguyên cho những người và gia đình bị ảnh hưởng bởi ký ức tiền kiếp.

ICRR cho rằng bởi vì luân hồi, tái sinh chạm vào mọi thứ.

Nguồn biểu đồ: Google Xu hướng, tìm kiếm từ khóa “tái sinh,” trên toàn thế giới, năm năm qua.

Nguồn biểu đồ: Google Xu hướng, tìm kiếm từ khóa “tái sinh,” trên toàn thế giới, năm năm qua.

Y khoa

Bằng chứng từ 1.700 trường hợp trẻ em tái sinh đã được giải quyết hiện có — những trường hợp tái sinh trước đó đã được xác định dựa trên ký ức của đứa trẻ hoặc thông tin khác về đứa trẻ — gợi ý mạnh mẽ rằng chấn thương trong kiếp trước có thể để lại tình trạng mất khả năng tinh thần hoặc thể chất. Nhi khoa, y học tổng quát, tâm lý học và tâm thần học đều cần phải biết.

Ý thức

Các trường hợp tái sinh được cho là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho việc tâm trí vẫn sống sót sau cái chết của não bộ. Các dấu hiệu tái sinh—cách chúng ta có thể nhìn thấy và biết nó xảy ra—đều giống nhau trên toàn thế giới và đã có từ thời tiền sử… lý do, chắc chắn là niềm tin vào sự tái sinh được tìm thấy trên toàn thế giới.

Chủ nghĩa môi trường

Tái sinh và nghiên cứu không gian cho thấy chúng ta chỉ được tái sinh trên một hành tinh. Chúng ta là những người sẽ sinh sống trên Trái đất trong tương lai — hết lần này đến lần khác — cho dù chúng ta bảo tồn vẻ đẹp hiện tại của nó thông qua tính bền vững (điều có thể xảy ra!) hay tạo ra một Trái đất trong nhà kính không thể chịu nổi. Bằng chứng ban đầu cho thấy những người tin vào luân hồi có ý thức về môi trường hơn. Họ hiểu rằng họ sẽ quay trở lại.

Hoàng Yến