Xuân bên cội Bồ đề

Xuân về bên ngôi Tháp Cổ / Bụt mỉm miệng cười như nhiên./ Xuôi dòng thời gian xuân vắng / Môi ai vẫn nụ cười hiền.

 

5

Mùa xuân của người con Phật

Sáng nay có con chim nhỏ

Dậy sớm hót vang đất trời

Báo tin xuân về đây đó

Hương xuân lan tỏa ngàn nơi.

 

Vạn vật dường thay áo mới

Sau giấc ngủ dài đông miên.

Bên Cội Bồ Đề tĩnh lặng

Nhà sư vẫn thế, ngồi yên.

 

Đông phương ánh dương bừng rạng

Một vầng tỉnh thức, hạo nhiên.

Bước chân kinh hành nhè nhẹ

Đời vui ngan ngát hương thiền.

 

Xuân về bên ngôi Tháp Cổ

Bụt mỉm miệng cười như nhiên.

Xuôi dòng thời gian xuân vắng

Môi ai vẫn nụ cười hiền.

 

Bốn mùa nhịp nhàng luân vũ

Kiếp người theo đó loay hoay…

Vững thân bên Bồ Đề thụ

Tâm Xuân thường tại nơi này.

 

Xuân gióng hồi chuông tỉnh thức

Nguyện cầu :” hải yến hà thanh ”.

Hương Bồ Đề Tâm sực nức

Lan xa…trong gió yên lành.

 

Ngày xuân tay tròn sen búp

Dâng hương hoa ngát cõi đời.

Cúi xin Như Lai về ngự

Giữa lòng nhân thế nơi nơi..

Bồ Đề Đạo Tràng trước thềm Xuân.

Như Nhiên