Y pháp bất y nhân là như thế

Kính bạch Thầy, mấy hôm nay con luôn lắng lòng soi rọi rà soát chính mình với thái độ tâm thành học Phật, là một Phật tử chân chính. Con luôn cân nhắc mình chánh niệm tỉnh thức trong từng hành động, nói năng, suy nghĩ, vì vậy trước khi trình pháp lên Thầy con không dám vọng ngôn ái ngữ hay nói dư thừa.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Thầy là người dìu dắt con trong suốt thời gian qua, Thầy đã chứng minh con bước từng bước trong gần 4 năm trên lộ trình học Phật. Thầy là bậc Minh Sư mà con thầm tri ân học hỏi.

Dạ thưa Thầy, với niềm đam mê học Phật con luôn lắng nghe từ các pháp bên ngoài tới lắng nghe nội tâm, động tĩnh con đều nghe. Cách đây ít ngày trong trao đổi đàm đạo trên mạng Facebook có mấy sư đã khen ngợi, khuyên con:

“Con học pháp của Hòa thượng Như Huyễn và Hòa Thượng Viên Minh, Sư rất cảm kích, hoan hỷ và yên tâm. Nay sư góp ý thêm với con rằng con nên đi gặp các vị Đạt Ma để trình Pháp hành thiền ấn chứng, cầu tiến tu, Sư sẽ giúp con trên gốc độ phương tiện này”.

Thưa Thầy, con đã tự hỏi mình xem mình có nhu cầu ấy không, vì đó là điều con chưa từng khởi niệm. Lắng lòng một hồi con thưa với các Sư, “Dạ thưa Sư, trước khi gặp ai trình Pháp nhất định con phải biết về họ. Vậy Sư cho con xin quyển sách của các ngài ấy viết, con không xin kinh mà chỉ xin sách do các ngài tự chứng viết ra”. Thế rồi con nhận được quyển “Ngay Trong Kiếp Sống Này” của ngài Sayadaw U Pandita.

Trước khi đọc con dặn lòng mình buông mọi “Tôi-Ta” cũng như những thấy biết của mình để lắng nghe xem các ngài muốn nói gì. Trong lắng nghe con nhận ra rằng các ngài nhấn mạnh trở về với đề mục để đạt các cảnh Thiền cảnh chứng, rà soát thái độ và tỉnh thức trong mọi oai nghi nhưng chú trọng ngồi ghi nhận đề mục nhiều hơn.

Con vô cùng hoan hỷ pháp Thầy giảng dạy hướng dẫn uyển chuyển tự nhiên không chấp vào những phương tiện chế định, “thấy liền biết liền tại đây ngay bây giờ, trọn vẹn với chính mình nơi thực tại để thấy ra bài học của pháp”.

Dạ thưa Thầy, con suy nghĩ rằng không cần phải đi trình, cứ từ từ mà dở từng trang Kinh Vô Tự, cuộc đời này là Trường Thiền vĩ đại, cứ vậy mà chiêm nghiệm, mà thấy ra, không ai biết mình bằng chính mình biết mình.

Vì con nhận ra các cảnh thiền hỷ lạc, khinh an, tĩnh chỉ là trạng thái tâm, những trạng thái do thái độ sinh, đúng thời vị tính tự ứng hiện khi hành giả biết hồi đầu. Các quả vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bồ Tát, Phật, từ những sự Xả ly, Ly tham.

Đoạn diệt, giải thoát và giải thoát tri kiến từng phần cho tới toàn phần mà thành ra những tên gọi ấy.

Thấy mình chứng được thiền này hay đắc quả vị kia đã là vọng rồi, vì pháp vốn như nhiên.

Thưa Thầy, nếu con phạm vào sai lầm kiến thủ vi tế xin Thầy dạy thêm cho con. Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy.

Đáp:

Con thấy rất đúng. “Y Pháp bất y nhân” là như thế…

Nguồn: trungtamhotong.org

Thầy Viên Minh